Pozivi

Kanton Sarajevo-Poziv poslodavcima Kanton Sarajevo-Poziv poslodavcima

Javni poziv poslodavcima za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS, VŠS, SSS i KV stručne spreme.

Novosti

Održana press konferencija: Pregled tržišta rada i rezultati Agencije za rad i zapošljavanje u 2015. godini
Održana press konferencija: Pregled tržišta rada i rezultati Agencije za rad i zapošljavanje u 2015. godini

Dana 13.04.2016. je u prostorijama Agencije za rad i zapošljavanje BiH održana press konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati rada Agencije za rad i zapošljavanje BiH tokom 2015. godine i  u prva dva mjeseca ove godine. Na press konferenciji novinarima se obratio direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH, Muamer Bandić, te zamjenik direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH,  Željko Tepavčević. Direktor Bandić je naglasio da se u 2015. godini nastavio trend oporavka tržišta rada što se manifestovalo kroz smanjenje broja registrovanih nezaposlenih osoba, povećanje broja zaposlenih osoba sa evidencija službi i zavoda za zapošljavanje, povećanje broja prijavljenih potreba za radnicima od strane poslodavaca, te smanjenje korisnika novčane naknade. Kako je istakao direktor Bandić broj nezaposlenih osoba u 2015. godini bio je za 1,4% manji u odnosu na 2014. godinu. Ono što posebno raduje jeste da je i početak 2016. godine počeo u trendu smanjivanja broja nezaposlenih osoba, za šta je zaslužna i Agencija za rad i zapošljavanje BiH putem svojih programa zapošljavanja u inostranstvu. Tako je u 2015. godini Agencije za rad i zapošljavanje posredovala u zapošljavanju 2.677 osoba u Sloveniju, dok ovaj broj u prva dva mjeseca 2016. godine iznosi 513 osoba. Također, u prošloj godini Agencija za rad i zapošljavanje je posredovala u zapošljavanju 870 osoba u SR Njemačku, a taj broj za prva dva mjeseca 2016. godine iznosi još 228 osoba. Zamjenik direktora Željko Tepavčević je istakao kako je trend smanjenja broja nezaposlenih osoba nastavljen i u 2016. godini te je broj nezaposlenih osoba prema posljednjim podacima od 29.2.2016. godine manji za 13.411 osoba ili 2,44% u odnosu na isti period 2015. godine.

Izdvojeno

Facebook

UčiRadi

2

Centri civilnih inicijativa (CCI) i Agencija za lokalne razvojne inicijative (ALDI) održali su konferenciju "Obrazovanje odraslih kao mehanizam socio-ekonomskih reformi u BiH" 21.09.2015. godine u Sarajevu u hotelu Bristol. Cilj konferencije je bila promocija normativnog i praktičnog okvira za obrazovanje odraslih, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i koncept cjeloživotnog učenja u BiH.

UčiRadi

0

Vlada Kantona Sarajevo utvrdila Prijedlog Zakona o obraztovanju odraslih. Osim što Zakon predstavlja usaglašavanje sa strateškim državnim dokumentima koje tretiraju ovu oblast, on je usklađen sa zakonodavstvom Evropske unije koje traži uređenje djelovanja vlasti na svim nivoima u stvaranju uslova i definisanju programa cjeloživotnog učenja, te smanjena nepismenostiti, sticanja konkretnih vještina i povećanja konkurentnosti na tržištu rada.

UčiRadi

1

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je na 2. redovnoj sjednici Prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih. Ovim zakonom uređuje se obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih, opća pitanja u vezi sa organizacijom, finansiranjem, upravljanjem i rukovođenjem procesom obrazovanja odraslih, uslovi koje mora ispunjavati organizator, prava i obaveze nadležnih organa, izdavanje javnih isprava i druga pitanja od značaja za obavljanje ove djelatnosti na području TK. Više na www.uciradi.ba

Twitter

UciRadi

0

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o usvajanju Strateške platforme razvoja obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u BiH

UciRadi

0

Na jucerašnjoj sjednici utvrđen je Nacrt Zakona o obrazovanju odraslih BPK-a. Javna rasprava će trajati 30 dana

UciRadi

0

Skupština BPK Goražde održat će 34. sjednicu, 11. septembra 2014. god., na kojoj će se razmatrati Nacrt zakona o obrazovanju odraslih.